Radovi

Inventa integrira medijsko, kreativno i PR iskustvo u jedinstvenu strategiju! Optimizacija kampanja, kontrola rezultata i dodatna testiranja čine proces kompletnim. Naša glavna misija je inteligentno odgovoriti zahtjevima naših klijenata i ostvariti zadane ciljeve.